www.aplan.sk

Navrhovaný súbor desiatich rodinných domov v Šenkviciach sa nachádza v novej rozvojovej zóne obce na Stráni sv. Urbana II. Lokalita je dobre dostupná individuálnou aj verejnou dopravou.
Železničná stanica je vzdialená cca. 800 m, centrum obce s občianskou vybavenosťou cca. 1500 m. Bratislava a Trnava sú v približne rovnakej vzdialenosti cca. 27 km. Okresné mesto Pezinok je vzdialené 6 km.
Ponúkame rodinné domy troch základných typov a rôznej veľkosti. Je možné realizovať aj dom podľa individuálneho návrhu resp. typový dom upraviť na mieru.

Základné
informácie: